COGITO

Stowarzyszenie na Rzecz
Propagowania i Rozwoju Wiedzy
o Zaburzeniach Pamięci
i Chorobach Otępiennych Cogito

COGITO

Stowarzyszenie na rzecz
propagowania i rozwoju wiedzy
o zaburzeniach pamięci
i chorobach otępiennych

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych Cogito funkcjonuje od 2008 roku. Powstało w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie.

Jego prezesem jest dr hab. n. med Andrzej Potemkowski, prof. US.

Celem statutowym stowarzyszenia jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie chorób wieku podeszłego oraz organizacja różnorodnych form pomocy dla osób starszych i ich rodzin.

Stowarzyszenie zajmuje się również edukacją osób opiekujących się chorymi oraz kształceniem personelu medycznego. Cogito działa zarówno na arenie ogólnopolskiej jak i międzynarodowej, jest organizatorem i współorganizatorem ogólnopolskich konferencji i seminariów dotyczących chorób wieku podeszłego z udziałem wybitnych przedstawicieli środowisk medycznych.

Aktualności

VII Szczecińska Konferencja OBLICZA OTĘPIENIA 2019 - nagranie z konferencji

VII Szczecińska Konferencja Alzheimerowska 2019 - zapisy

Zajęcia w ramach Klubu Seniora Cogito

więcej

Otępienie i choroba Alzheimera

Czym jest otępienie?

Czy każdy senior musi zachorować?

Czy można zrobić coś aby nie zachorować ?

Jakie choroby powodują otępienie ?

Choroba Alzheimera

Objawy i rozpoznanie

Jakie są objawy tej choroby ?

10 objawów ostrzegawczych

Jak rozpoznać otępienie i jego przyczynę ?

Jakie badania można wykonać aby ocenić ryzyko wystąpienia otępienia ?

O Stowarzyszeniu

Aktualności

Otępienie i choroba Alzheimera

Objawy i rozpoznanie

Leczenie i opieka

Kontakt

Leczenie i opieka

Leczenie

Leczenie farmakologiczne

Leczenie pozafarmakologiczne

Innowacyjne metody leczenia

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROPAGOWANIA I ROZWOJU WIEDZY O ZABURZENIACH PAMIĘCI I CHOROBACH OTĘPIENNYCH „COGITO”

           

Realizując obowiązek, wynikający z przepisów art. 12 - 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROPAGOWANIA I ROZWOJU WIEDZY O ZABURZENIACH PAMIĘCI I CHOROBACH OTĘPIENNYCH „COGITO” z siedzibą w Szczecinie, adres: 70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 33a, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, KRS nr 0000297255, NIP 852-252-58-46, dane kontaktowe: numer telefonu 732 680 009, adres e-mail:  info@alzheimer.szczecin.pl,
  2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: Jerzy Kolenda; email: jerzy.kolenda@alzheimer.szczecin.pl.

W dniach 21.01-17.02.2019 IOD będzie nieobecny. Osobą kontaktową w czasie nieobecności IOD jest Marzena Piotrowska; email: marzena.piotrowska@alzheimer.szczecin.pl.

  1. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji usług medycznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  2. przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych zwykłych (takich jak m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) oraz danych osobowych należących do szczególnych kategorii, takie jak: dane dotyczące stanu zdrowia oraz dane biometryczne,
  3. dane, podlagające przetwarzaniu przez Administratora pozyskiwane będą bezpośrednio od pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta, osoby bliskiej lub od osoby trzeciej,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym m.in. NFZ), Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne oraz osoby przez Państwa upoważnione, a także podmioty działają na podstawie umowy powierzenia,
  5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres konieczny dla przechowywania dokumentacji medycznej tj. przez 20 lat,
  6. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.